وزیر صاحب داخله لطفاً از احوال سربازان تان در سنگر های دفاع از وطن خبر بگیرید.

4 هفته پیش / نظریات
وزیر صاحب داخله لطفاً از احوال سربازان تان در سنگر های دفاع از وطن خبر بگیرید.

رویدادها نیوز

وزیر صاحب داخله لطفاً از احوال سربازان تان در سنگر های دفاع از وطن خبر بگیرید.
وزیر صاحب امور داخله بجای توزیع خرما در روی سرکها وسلفی گرفتن ؛بهتر میبود تا در جبهات داغ قدم رنجه می نمودید تا سربازان روحیه می‌گرفتند وازشکم سیر سر باران احوال جویی میکردید که چیزی برای خوردن دارند ویا باشکم گرسنه می خوابند. شماباید از هزاران سرباز احوال جویی میکردید که شاید هم تا حالا معاش نگرفته اند و خانواده های شأن در ماه مبارک رمضان چیزی برای خوردن ندارند.
به این نمایش های خیابانی پایان بدهید؛لطفا مسئولیت پذیر باشید.