دلایل افزایش خشونت عیله زنان

3 ماه پیش / نظریات
دلایل افزایش خشونت عیله زنان

 

رویدادها نیوز

مینه حبیب

باانکه تلاش ها برای از بین بردن تبعیض در بین زنان و مردان از سالها به این سو درکشور جریان دارد، عدم حاكميت قانون در شماری از مناطق دوردست باعث وقوع خشونت علیه زنان شده است. بیشرکارهایی که از سوی نهادهای مدافع حقوق زنان درکشورانجام گرفته معطوف به شهر بوده و نیاز است تا اطلاع رسانی در راستای حقوق زنان به ولسوالی ها نیز گسترش یابد.  افغانستان از کشورهایی است که در سه دهه گذشته به دلیل جنگ های داخلی و عدم حاکمیت قانون، شاهد خشونت های بی شماری در برابر زنان بوده است.
  تعامل دولت با جامعه جهانی در محو خشونت علیه زنان همواره به صورت سمبولیک بوده و فقط برای جلب کمک های بین المللی در این زمینه صورت گرفته است. که این کمک ها بیشتر زمینه رشد را برای طبقه خاصی از زنان نخبه فراهم کرده است و زنان عادی از همکاری‌های بین المللی سودی نبرده اند.
 بی عالالتی میان زنان نخبه وعادی سببشده که کار درستی در این زمینه صورت نگیرد و تغییر مثبتی در وضعیت زنان به وجود نیاید.
 وکارهای صورت گرفته بیشتر در رابطه با پرورش دادن روحیه ایستادگی زنان در مقابل مردان بوده است؛ در حالی که باید در راستای آگاهی‌دهی و ظرفیت‌سازی مردان و زنان کار می شد. در چند سال اخیر کارهایی در قسمت بهبود وضعیت زنان در عرصه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی صورت گرفته؛ اما چون کار بنیادی صورت نگرفتهاست این باعث شده که وضعیت زنان در افغانستان به صورت شکننده درآید.
   در يک و نيم ده گذشته  نهاد‏ها و مؤسسات زيادي تحت عنوان حقوق زن و حقوق بشر ايجاد شد اما همه مؤسسات تنها به دنبال گرفتن فن بود. کمتر نهاد و مؤسسه‏اي که فعاليت حقوق بشري داشتند و براي حقوق زن کار مي کردند کار بنيادي نمودند. اکثر شان به دنبال گرفتن پول بودند تا بتواند از طريق آن به نان و نوايي برسد.‏ دستاورد‏هاي آن‏ها کوتاه مدت و مقطعي بوده است. بنابراين، دستاورد‏هاي اين نهاد‏ها و مؤسسات چشمگير نبوده است و بيشتر زودگذر بوده است.‏تغيير ساختار جامعه افغاني، گسترش حضور و مشارکت زنان در عرصه سياسي، اجتماعي و اقتصادي، انجام سياست‏ها و برنامه‏ها به منظور افزايش سطح آگاهي زنان مي تواند در نقش مهم در کاهش خشونت عليه زنان داشته باشد.‏