فاجعه پوهنتون کابل ؛عدم کفایه مسئولین دولتی.

6 ماه پیش / نظریات
فاجعه پوهنتون کابل ؛عدم کفایه مسئولین دولتی.

 رویدادها نیوز

مینه حبیب

فاجعه پوهنتون کابل نشان دادکه ضعف جدی در فعالیتهای کشفی واستخباراتی دولت وجود دارد .

قبل از این فاجعه مسئولین امنیتی به جای اینکه به فکر فالیتهای امنیتی واستخباراتی شأن باشند به فکر این بودند که برای وکلاء پارتی ها جور کنند تا در پارلمان رای اعتماد به دست آورند .

دشمن وقتی تا دروازه پوهنتون کابل میرسد این نهاد های استخباراتی در کجا هستند که جلو آنرا گرفته نمیتوانند

این مکان علمی وقتی مورد حمله قرار میگیرد و همه مردمان کشور در سوگ جوانان شهید می نشینند ؛چه سود که ماتم ملی را اعلان میکنند .ما باید قبل از وقوع این حادثه چنان از آن دفاع وجلو گیری میکردیم که روزگار دشمن را به ماتم مبدل میکردیم ولی حالا چه شد که گل‌های سر سبد پوهنتون را از ما گرفتند.؛از این همه ماتم گرفتن ها چه فایده .

روح این جوانان شاد باد .

جالب ائنجاست که فقط چند روز قبل امر الله صالح معاون اول رئیس جمهورگفته بود که تا امنی های کابل را به سفر رسانیده است .چه ادعای بالا بلندی که حتی طفل هم آنرا قبول نمیکند. امنیت کابل با چند تدبیر خورد وریزه تامین نمیشود .