راه اندازی کار گاه آموزشی جایگاه خبرنگاران زن در پروسه صلح

8 ماه پیش / نظریات
راه اندازی کار گاه  آموزشی جایگاه خبرنگاران زن در پروسه صلح

 
 
   کار گاه آموزشی خبرنگاران زن تحت عنوان(تحلیل و بررسی وضعیت خبرنگاران زن و جایگاه آنان در پروسه صلح) از سوی مرکز حمایت از زنان زورنالیست در افغانستان 
  رویدادها نیوز
مینه حبیب
کار گاه آموزشییک روزه خبرنگاران زن تحت عنوان(تحلیل و بررسی وضعیت خبرنگاران زن و جایگاه آنان در پروسه صلح) از سوی مرکز حمایت از زنان ژورنالیست در افغانستان و به همکاری سازمان گزارشگران بدون مرز در افغانستان RSF به اشتراک حدود ۵۰ تن از مسوولان رسانه‌ها، فعالان مدنی و حقوقی زن و خبرنگاران در کابل برگزار شد.
خانم فریده نیکزاد، مسوول مرکز حمایت از زنان ژورنالیست در افغانستان هدف این کار گاه را چنین بیان نموده، گفت که بنابر شکایاتی که برای مرکز رسیده، یگانه چالش پس از ناامنی، موضوع تبعیض و آزار و اذیت جنسیتی علیه روزنامه‌نگاران زن در رسانه‌ها گزارش شده است.
خانم نیکزاد افزود که روی این دلایل ضرورت احساس شده تا در این راستا جهت کاهش این همه چالش‌ها، برنامه‌های مشخص گفتمان و بحث‌ها برگزار گردد تا بتوانیم در همکاری با همدیگر عوامل را شناسایی و راهکار‌های مفید و موثر را ترتیب دهیم.
مسوول مرکز حمایت از زنان ژورنالیست در افغانستان همچنان در  مورد فعالیت‌های که مرکز جهت کاهش آزار و اذیت و تبعیض علیه خبرنگاران زن انجام داده است، گفت که مرکز، منشور منع آزار و اذیت برای ارتقاء موقعیت زنان در رسانه‌ها را با همکاری سازمان گزارشگران بدون مرز، به تاریخ ۱۴ آگست/ ۲۳ اسد ۱۳۹۷ طی کنفرانس مطبوعاتی با رسانه ها شریک ساخت که مسوولان رسانه ها با امضا به پای این منشور حمایت شان را از آن اعلام نموده، تعهد نمودند تا موارد آن را در رسانه های خود تطبیق نمایند.
وی هدف از این بررسی ‌ها را شناسایی چالش‌های خبرنگاران زن و دریافت راه حل‌ها به این چالش‌ها عنوان نموده، افزود:« کمپاین های مرکز برای منشور منع آزار و اذیت جهت ارتقاء موقعیت زنان در رسانه‌ها، طی پرسشنامه‌های، در نزدیک به ۲۰۰ رسانه در مرکز و ولایت‌ها بررسی شده است».
خانم فریده نیکزاد  در مورد موقف فعلی زنان و به خصوص خبرنگاران زن در مذاکرات بین‌الافغانی صلح بیان داشت که مرکز به عنوان نخستین مرجع و به نمایندگی از خبرنگاران زن با آغاز گفتگوهای صلح، طی بیانیه‌های مطبوعاتی، کمپاین‌ها و گزارشات، حمایت خود را از این گفتگوها اعلام نموده، ولی نگرانی‌های روزنامه‌نگاران زن را نیز مبنی بر نپرداختن به تامین ارزش‌های دموکراسی از جمله تضمین آزادی بیان و رسانه‌ها، تضمین حقوق و امنیت روزنامه‌‌نگاران به خصوص ژورنالیستان زن در مذاکرات صلح ابراز می‌کند.
او افزود:« حدود ۶۰۰ تن از خبرنگاران و اعضای جامعه مدنی با امضا به پای این بیانیه، حمایت شان را از کمپاین راه اندازی شده مرکز اعلام کرده‌اند».
این سیمینار که مشتمل بر دو پنل و بحث٬های گروپی نیز بود در بخش اول آن در مورد تحلیل از وضعیت روزنامه‌نگاران زن که به وسیله خانم فرحناز فروتن یکی از خبرنگاران مستعد کشور گردانندگی گردید هر یک خانم نجیبه مرام، معاون کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات وزارت اطلاعات و فرهنگ در مورد دسترسی به اطلاعات و چالش های فراراه خبرنگاران زن صحبت نمود.
او گفت:«  زنان در همه بخش ها به خصوص در بخش ژورنالیزم باید توانایی های شان را پیشرفت داده ساکت و خاموش در جای ایستاده نشوند».
در ادامه خالده رشید، خبرنگار در مورد فعالیت های خبرنگاران زن و فضای مصوون برای آنان بحث نموده، گفت:«هر اندازه که خبرنگاران زن دانش مسلکی داشته باشند به همان اندازه مصوون می‌مانند چون نیازی به همکاری و منت بعضی مردان فرصت‌طلب را نمی داشته باشند».
از سوی هم مرضیه عدیل خبرنگار، داشتن جراآت اخلاقی برای خبرنگاران زن را یک اصل عمده تعریف نموده و خانم آسیه وردگ سنتی بودن جامعه و ناامنی را عامل اساسی نامصوون بودن خبرنگاران زن در ولایت‌ها افغانستان عنوان کرد.
بخش دوم سیمینار به گردانندگی خانم فریده نیکزاد، روی وضعیت خبرنگاران و صلح برگزار گردید که خانم شهلا فرید، استاد پوهنزی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و خانم فروزان رسولی، مسوول نهاد« برابری برای صلح و دموکراسی» صحبت های شان را در این خصوص ارایه نمودند.  
در بخش سوم سیمینار بحث های گروپی میان خبرنگاران با ترتیب دوگروپ و گردانندگی خانم مرضیه عدیل و بهشته شاهین، دو خبرنگار مستعد صورت گرفت که نظرات و پیشنهادات اشتراک کننده های گروپ ها در بخش فراخوانی که، بعد از همه بحث ها و مشورت های حاضرین ترتیب گردید، جا داده شد.
در اخیر سیمینار یاد شده فراخوانی از سوی اشتراک کننده‌ها به مرکز سپرده شد که به وسیله خانم فریده نیکزاد و دو تن از اعضای بورد مرکز هریک مرضیه عدیل و معصومه محمدی به رسانه های حاضر ارایه گردید که در بخش از آن چنین آمده است.
مرکز حمایت از زنان ژورنالیست از حکومت افغانستان، جامعه بین‌الملل و کشورهای ذیدخل و همکار به خصوص ایالات متحده امریکا ضمن آتش بس فوری از طرفین می‌خواهد که:
۱- تضمین از حضور گسترده ژورنالیستان جهت پوشش خبری کنفرانس دوحه ارایه گردد.
۲ – تضمین امنیت و مصوونیت حقوقی خبرنگاران زن و حمایت از آزادی بیان و رسانه ها در مذاکرات بین الافغانیصورت گیرد.
۳- فراهم سازی مصاحبه های اختصاصی خبرنگاران زن. مدنظر باشد.
همچنان مرکز حمایت از زنان ژورنالیست در افغانستان از مسوولان رسانه می‌خواهد تا مساعد ساختن فضای مصوون و سالم را برای ژورنالستان زن ایجاد نمایند.
و شامل ساختن یک تن ازنماینده با صلاحیت جامعه رسانه‌ای به خصوص خبرنگاران زن در ترکیب هیات مذاکره‌کننده حتمی باشد.
قابل ذکر است که مرکز این همه پیشنهادات و نظرات حاضرین در سیمینار یاد شده را به شورای عالملی مصالح، هیات اشتراک‌کننده ، حکومت و رسانه‌ها خواهند رساند تا موقف خبرنگاران زن و آزادی بیان در روند صلح نادیده گرفته نشود و همچنان تبعیض و آزار و اذیت جنسیتی دررسانه ها کاهش چشمگیری پیدا کند.