ازاراذیت جنسی دخترعسل فروش باعث شد تا وی موقف پولیس را دریابد وکارمند وزارت داخله شود

10 ماه پیش / نظریات
ازاراذیت جنسی دخترعسل فروش باعث شد تا وی موقف پولیس را دریابد وکارمند وزارت داخله شود

  

 

ازاراذیت جنسی دخترعسل فروش باعث شد تا وی موقف پولیس را دریابد وکارمند وزارت داخله شود  

رویدادها نیوز

وزارت داخله میگوید:که دختر عسل فروش کابل را استخدام کرده تا صدای زنان و کودکانی باشد که مورد آزار و اذیت خیابانی واقع می‌شوند.حسنا جلیل، معاون وزارت داخله روز گذشته با معصومه که به نام مستعار "دختر عسل فروش کابل" معروف شده، در دفترش دیدار داشته و او را استخدام کرده است.این مقام وزارت داخله در صفحه توییترش نوشته که وظیفه معصومه حالا این است که "صدای همه قربانیان آزار و اذیت خیابانی" باشد خانم جلیل افزوده که این دختر در.خیابانهای کابل برای تامین معاش خانواده‌اش عسل می فروخت و در حوزه سوم کابل مورد آزار و اذیت یک مامور پلیس قرار گرفته‌‌است. به قول حسنا جلیل این مامور فعلا بازداشت شده و بزودی به دادگاه معرفی خواهد شد.