اعلامیه وزارت امورداخله

1 سال پیش / نظریات
اعلامیه وزارت امورداخله

 

عموم منسوبین شامل گزمه فوق‌العاده شهری کابل مکلف اند تا از تردد همشهریان کابل به استثنای ادارات ذیل، جلوگیری نمایند:
خبرگزاری رویدادها :

کارمندان ریاست جمهوری
- کارمندان شورای امنیت ملی
- کارمندان اداره امور ریاست جمهوری
- کارمندان وزارت‌های دفاع، مالیه، امور خارجه، صحت عامه و امور مهاجرین
- منسوبین ریاست عمومی امنیت ملی
- کارمندان بخش‌های عدلی و قضایی
- کارمندان مخابرات
- کارمندان اداره ارگان‌های محل
- معینان و روسای وزارت‌ها و ادارات مستقل دولتی
- کارمندان کمیته مبارزه با ویروس کرونا
- کارمندان موسسات خیریه
- کارمندان شاروالی
- کارمندان ریاست برشنا
- کارمندان اداره هوانوردی و شرکت‌های هوایی
- صرافان سرای شهزاده
- کارمندان بانک‌های دولتی و خصوصی
- کارمندان رادیو تلویزیون ملی افغانستان
- داکتران و کارمندان شفاخانه‌ها به شمول درملتون‌ها
- کارمندان فابریکه‌های تولید مواد غذایی، دکانداران فروش مواد غذایی، ارتزاقی، خبازی‌ها و گاز مایع
- کارمندان سکتور مطبوعات
- کارمندان اداره سرمیاشت