تاجرا مواد خوراکی از سک بدتراند

1 سال پیش / نظریات
تاجرا مواد خوراکی از سک بدتراند

تاجران مواد خوراکی ازسگ بدتر اند
رویدادها نیوز:۱۰حمل ۱۳۹۹
قربانقلی بردی محمداف ريس جمهور تركمنستان : تاجران مواد خوراكي افغان از سگ بدتر اند.
تجاران خدا ناترس جاي شرم است براي تك تك تان كه بر ملت افغانستان به جاي گرفتن دست شان را در اين روز هاي دشوار ظلم ميكنيد.
حکومت ترکمنستان اعلان کرده است که ما یك خریطه آرد را به 830 افغانی به تجاران افغان به فروش می‌رسانیم و تا رسیدن به کابل باید آنها آرد را به 950 افغانی به مردم به فروش برسانند اما یک خریطه آرد را در این روز ها به ۲۷۰افغانی به فروش می رسانند