طرح امنیتی سی روزه رهبری وزارت امور داخله از بهر تأمین امنیت کابل اجرایی شد

1 سال پیش / نظریات
طرح امنیتی سی روزه رهبری وزارت امور داخله از بهر تأمین امنیت کابل اجرایی شد

 کابل  آمن_میشود!

۱۹جدی ۱۳۹۸

نشست وزیر امور داخله با مسئولین امنیتی پولیس ولایت کابل لحظات پیش پایان یافت!

معینان، مسئولین امنیتی فرماندهی پولیس ولایت کابل و همه پرسونل حوزات امنیتی شهر کابل به این نشست امنیتی، فرا خوانده شده بودند.

و اما در این نشست چی فیصله شد؟
سرپرست وزارت امور داخله تمامی پرسونل اداری قرارگاه وزارت امور داخله را که تعداد آنان به حدود پنج‌صد تن میرسد تا امر ثانی به گشت زنی و انجام گزمه های سیار در داخل شهر کابل توظیف کرد.
در این نشست همچنان به تعداد 300 عراده واسطه رنجر که پیش از این از بهر انجام فعالیت های اداری به منسوبین پولیس قرارگاه وزارت سپرده شده بود، از نزد آنان واپس گرفته شده و بربنیاد هدایت وزیر امور داخله از این موترها جهت گشت‌زنی های سیار پولیس در شهر کابل، استفاده خواهد شد.