گزارش

تهدید موج دوم کرونا؛ وزارت صحت عامه افغانستان آنرا زنگ خطر می داند

تهدید موج دوم کرونا؛ وزارت صحت عامه افغانستان آنرا زنگ خطر می داند

گزارش تحقیقی  از مینه جبیب

تصویربرار شبیر

زبیده ۶۰ ساله با آنکه دریک اتاق گرم درشفاخانه افغان جاپان (یگانه مرکز کوید۱۹ در کابل) بستری است، اما بازهم از سرما خورده گی می لررزد.

زبیده کمپل کلان  پشمی به رنگ جگری را بر سرخود انداخته ومی گوید: « درهوای سرد وباران سرما خوردم بعدآ شدید نفس تنگی برایم پیدا شد. انقدر نفس‌ام تنگ می شد که بالاخره ل مجبور شدم  که از والسوالی جاغوری ولایت غزنی  بخاطر تداودی به شفاخانه کوید ۱۹ افغان – چاپان  به کابل بیایم. وی می گوید که  بعد از مثبت بودن تِست کرونا ترس واضطراب من بیشتر شده  است چون  هراس دارم که مبادا جانم ازدست بدهم.»

هرچند در دور نخست شیوع ویروس کرونا از امکانات کمتر نسبت به آمار مراجعین برخوردار بود، اما پس از سپری شدن مرحله اول شیوع این ویروس اکنون وزارت صحت عامه گفته که داکتران بیشتری را دراین بخش آموزش داده است. به گفته این وزارت همچنان امکانات در شفاخانه های کوید ۱۹ در سطح کشور بهتر شده است.

 توجه به مرحله اول شیوع ویروس کرونا ونبود امکانات درشفاخانه ها، دیده می شود که حكومت براى جلوگيرى از شيوع بيشتر ويروس كرونا ديرتر اقدام كرده  بود. ما هنوزهم شماری ازمریضان ومراجعین امکانات موجود را قناعت بخش نمی دانند وخواهان توجه بیشتر حکومت شده اند. پیش از اين شکایت های نیز وجود داشت که امكانات بيشتر درخدمت مقامات و اعضاى شوراى ملى قرار گرفته بود وآنان قادر بودند تا با تمام اعضای خانواده شان آزمایش شوند. اما این امکانات در اختیار شهروندان دیگر کمتر قرار می گرفت. 

شفاخانه  کوید ۱۹افغان جاپان که در بخش غربی شهرکابل موفقعت دارد وبرای آزمایش کرونا ومبتلایان این ویروس  اختصاس  داده شد است، روزانه درآن حدود ..۵۰۰٫ تن به خاطر آزمایش بیماری کووید ۱۹ به اين مركز صحى مراجعه مى كنند.

به گفته مسوولان، درمرحله اول شیوع کرونا در شفاخانه افغان جاپان تنها دوتن از نرس ها از طرف شب مصروف فعالیت بودند وبس. اما هيچ مسوول ديگر در اين شفاخانه از مريضان احوال نمى گرفت.   بى توجهى داكتران را در شفاخانه افغان جاپان،  منجربه  مرگ بیماران می شد. 

  .برخی از کسانی که دراین شفاخانه به خاصر مریض شان مراجعه کرده بوند، می گویند که در مرحله اول شیوع ویروس کرونا داکتران از ترس جان شان به اتاق مریض نمی رفتند امکانات دوا هم مساعد نبود،  فقط هركسى كه در شفاخانه افغان جاپان مریض خود را مى آورد، تنها جسد مريض خود را دوباره می گرفت.

اگرچه شیوع ویروس کرونا در سه ماه گذشته کاهش یافته بود، اما در دوهفته اخیر موارد ابتلا به ویرس کرونا در افغانستان افزایش یافته است و روزانه بیش از یک صد تن به این ویروس مبتلا می شوند وبیش از ۱۰ تن دیگر جان های شانرا از دست می دهند. مسوولین درشفاخانه افغان چاپان می گوید که موارد مثبت کرونا درکشور ۳۵ درصد افزایش یافته است.

شفاخانه افغان جاپان

داکترمیرنی برات‌زی سخنگو ومسوول کمیته وقایه انتانی شفاخانه افغان چاپان گفت که باشروع فصل سرما  مردم را خطر کرونا بیشتر تهدید می کند. وی میگوید اگر مردم توصیه های صحی وزارت صحت عامه را درنظر نگیرند، کرونا بیشتر افزایش می یابد وبا افزایش کرونا بار دیگر شهرکابل طبق هدایت دولت افغانستان به قرنظین  خواهند رفت.

داکتر میرنی میگوید که بیشترین افراد مبتلا به کوید ۱۹افراد بین سنین بالاتر از ۵۰ سال می باشند وتعدا دی پائین تراز ۵۰دسال می باشند.

  بیشتر از یکسال است که آفت جهانی ویروس کرونا زندگی عادی بشریت را در سراسر جهان مختل کرده است. ویروس کرونا در مارچ سال ۲۰۱۹ درشهر ووهان  چین شیوع پیدا کرد که پس ازآن به کشور های دیگر گسترش یافت. تا کنون یک میلیون ۴۰۰ هزار نفر در جهان زندگی شانرا ازاثر این ویروس از دست داده اند که درافغانستان نیز حدود  .۵۴۰۰٫٫ نفر به اثر مریضی کوید۱۹ با زندگی وداع کرده اند.  

داکتر رامین حامدترینرمتخصص در شفاخانه افغان – جاپان گفت: با ثبت رویدادهای تازه، شماری مجموعی مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان از نخستین روز شیوع این ویروس تاکنون به ۴۹ هزار و ۴۸۴ نفر رسیده است شماری مجموعی فوتی ناشی ازبیمارکوید ۱۹ درافغانستان تا امروزبه یک هزار۹۷۵ افرایش یافته است داکتر رامین اضافه کرد. از آغاز شیوع ویروس کرونا تا کنون تنها در شفاخانه افغان جاپان ۳۳۵۴۰ مورد ویروس کرونا در این بیمارستان ثبت شده  و۳۳۱۴ مریض داخل بستر هم چنان از۷۹۳۰ نفر واقعه مثبت کرونا که دراین بیمارستان ثبت شده، اند.»

آمادگی حکومت برای مبارزه با موج دوم کرونا

حکومت افغانستان شیوع موج دوم کرونا را یک تهدید ملی می داند.

رییس جمهورغنی، از وزارت صحت عامه خواسته تا تمامی امکانات را در مرکز و ولایات در اختیار شفاخانه ها ومریضان قرار دهد.

اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت کشور نیز از مرحله خطرناک و جدید ویرس کرونا سخن می گوید.

سمسور گفت که ممکن تا یک ماه دیگر ما وارد مرحله دوم شویم که در این مرحله بالای سیستم صحی فشار وارد میشود وممکن تعداد واقعات فوتی هم بیشتر گردد. در حالیکه در کشور های پیشرفته دنیا تطبیق واکسین کرونا آغاز شده است اما وزارت صحت کشور میگوید که ممکن تا هفت ماده دیگر واکسین کرونا وارد افغانستان شود. سمسور گفت که بانک جهانی مبلغ صد میلیون دالر را بخاطر خریداری واکسین کرونا به افغانستان کمک کرده است وممکن تا سال ۲۰۲۲ این واکسین درافغانستان به گونه کامل تطبیق شود.

وزارت صحت عامه افغانستان به رهبری حکومت پیشنهاد کرده تا علاوه بر تعطیلی سالون های عروسی، ۵۰ درصد از کارمندان ادارات برای ۸ هفته از خانه کارهای شانرا انجام دهند. اما هنوز روشن نیست که این طرح وزارت صحت عامه ازسوی حکومت پذیرفته می شود یا خیر؟

مرحله جدی بیماری کوید ۱۹ امکانات خوبتر به مردم مهیا ساخته است که حتا پایوزان ملبس با لباس های محافظتی هم میتوانند از مریضان شان بدون کدام ممانت  دیدار کنند و برای ساعتی نزد انان دراتاق شان به سرببرند. اما بسیاری از مریضان که از اقتصاد خوبی برخوردار نیستند شکایت دارند ومی گویند که ما توان خرید لباس های محافظتی را نداریم.

چشم دید مریض داران وافراد مبتلا به کرونا از شفاخانه افغان جاپان

محمد حامد۲۶ ساله پایواز محمد علی که مبتلا به ویرویس کرونا از ولایت تخار آمده است میگوید: از یک کیت لباس برای چندین روز استفاده می نمایند، چون توان خریداری کیت های لباس را ندارند. وی میگوید: « پدرم مدت ۱۷ روز است که دراین شافخانه بستر است در  روز یک بسته لباس محافظتی را ازبیرون ۳۵۰ افعانی خریداری  می نمایم  که پرداخت این مقدار پول برای شان دشوار می باشد.» او گفت که درشفاخانه این کیت  را به  قیمت ۴۵۰ افغانی به فروش می رسانند. بنابراین از وزارت صت عامه میخواهم تاکسانی را که بیماران شان به مدت  طولانی بستر می باشند باید خود شفاخانه لباس های محافظتی را برایشان  بطوررایگان توزیع کند.

بی بی ناهید ۵۵ ساله باشنده دهمزنگ کابل از بیم آنکه به ویروس کرونا مبتلا نشده باشد،  خود را با گادی (قدیمی ترین وسیله نقلیه) به شفاخانه افغان – جاپان رسانیده است.

او گفت: «بعضی علایم  کرونارادر وجودخوداحساس کردم. سرفه وسر دردی شدید احساس کردم خودرا عاجل به شفاخانه رسانیدم.» وی میگوید که توان پرداخت کرایه تاکسی  راندارم به این خاطرخود را با گادی که ۱۰ افغانی کرایه میگیرد به شفاخانه رسانیدم . وی ضمن شکایت از وزارت صحت عامه گفت  که در قسمت بیماری کرونا کمک های زیاد ی صورت گرفته باید وسایط نقلیه را نیز برای مردم مساعد کنند.

تعدادی زیادی از شهروندان کشور وقتی علایم کرونا را در وجود خود احساس می کننند، بی درنگ برای تِست این ویروس به شفاخانه مراجعه می نمایند. وحیدالله ۳۵ساله  پدر بیماراش را ازکشم بدخشان به  شفا خانه افغان چاپان انتقال داده است. وی که لبایس محافظتی به تن دارد مقابل درواز شفاخانه افغان چاپان بادیگر پایوازن ایستاده است از کمبود اکسجن شکایت دارد.

واسیع  ۳۵ سال  که کارمند یکی از نهاد های امنیتی  می باشد میگوید که مدت یک هفته می شود که پدرش در شفاخانه افغان -چاپان جان به کوما رفته  است .

وی  از بی توجهی داکتران شکایت می کند و می گوید درشبی که رییس جمهور از این شفاخانه دیدن می کرد، تمام داکتران به دیدار رییس جمهور رفته بودند. فردای همان روز پدرش نصرالله ۵۵ ساله افسر اردوی ملی به شمول دوتن دیگر که دراین شفاخانه بستری بودند  جان باختند. 

 وی میگوید پدر م افسر اردوی ملی  بود که از جنگها سلامت به در آمد ولی با ابتلاء شدن به ویروس کرونا، جان داد.

باافزایش موج دوم موارد ابتلا به کرونا درکشور وزارت صحت عامه می گوید که استفاده از ماسک دراماکن مزدحم ضروری است. درحالی که در مرحله نخست شیوع ویروس کرونا قیمت یک عدد ماسک تا ۳۰ افغانی رسیده بود اما اکنون در تمام بازارهای کابل ماسک های عادی از ۵ تا ۱۰ افغانی به فروش می رسد. شهروندان می توانند با قیمت نسبتا مناسب برای شان ماسک تهیه کنند.

اکنون درکشورهای بریتانیا، آلمان وبرخی از کشورهای دیگر مرحله تطبیق واکسین کرونا آغاز شده است. اما دولت افغانستان چشم به راه کمک های جهانی است تا ازطریق آن واکسین کرونا را برای شهروندانش تهیه کند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا