ریاست امنیت ملی: طراحان حمله بر امرالله صالح بازداشت شدند

2 هفته پیش / نظریات
ریاست امنیت ملی: طراحان حمله بر امرالله صالح بازداشت شدند

 
رویدادها نیوز 
مینه حبیب
 ده عضو گروه داعش و شبکۀ حقانی در پیوند به حملۀ بمبی بر امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان دستگیر شده اند.

ریاست امنیت ملی افغانستان در خبرنامۀ این افراد را عامل حمله دانسته است.

بر اساس خبرنامه، هستۀ مشترک داعش و شبکۀ حقانی می‌خواست حملۀ دیگر را بر آقای صالح انجام دهد و بر یکی از تأسیسات وزارت دفاع هم حمله کند.

ادارۀ امنیت ملی نگفته است که نیروهای ویژه این افراد را چه وقت و در کجا دستگیر کرده اند.

در حملۀ بمبی بر کاروان موتر‌های حامل آقای صالح در نهم ماه سپتمبر دستکم ۱۰ ت ۰ غیرنظامی کشته و ۱۵ نفر دیگر از جمله شماری از محافظین آقای صالح زخمی شده‌اند. خود او در این رویداد اندکی زخم برداشت.هیچ گروهی مسئولیت رویداد را نپذیرفته بود.