دستگیری یک حمله کننده انتحاری توسط نیروهای امنیت ملی

1 ماه پیش / نظریات
دستگیری یک حمله کننده انتحاری توسط نیروهای امنیت ملی

 

دستگیری یک حمله کننده انتحاری توسط نیروهای امنیت ملی.

رویداد ها نیوز _ کابل

ریا ست  عمومی امنیت ملی کشور در اعلامیه مطبوعاتی یی که در اختیار رسانه ها قرار گرفته است ؛ایراز داشته اند که شخصی بنام عتیق الله وابسته به گروه طالبان را هنگامی باز داشت کرده اند که قصد حملات تروریستی را به ولایت لغمان وشهر کابل داشت.

عتیق الله پس از آنکه در کمپ شمشتوی پشاور توسط ملا امامان مساجد به جهاد علیه دولت افغانستان دعوت گردید ؛توسط شخصی به اسم فاتح یکی از قوماندان های طالبان به منطقه تیرای پاکستان غرض آموزش نظامی اعزام گردید که بعداً به منظور اجرای حملات تروریستی به افغانستان اعزام شد.

اعلامیه مشعر است که فرد مذکور توسط نیرو های خاص امنیت ملی دستگیر شده وبر نامه های تروریستی وی نقش بر آب گردیده است.

این برنامه تروریستی گروه طالبان در حالی توسط گروه یاد شده عملی میگردید که سران گروه نامیرده با نماینده های دولت افغانستان در دوحه مصروف مذاکرات صلح هستندومردم افغانستان منتظر اند تا طی این مذاکرات به خوشبینی هایی درروند صلح دست یابند.