دستگیری سر دسته بزرگ گروه داعش از سوی نیرو های امنیت ملی

1 ماه پیش / نظریات
دستگیری سر دسته بزرگ گروه داعش از سوی نیرو های امنیت ملی

 دستگیری سر دسته بزرگ گروه داعش از سوی نیرو های امنیت ملی .

فرد دستگیر شده در قتل دوعالم دینی داکترمحمد ایا ز نیازی ومولوی عربزالله مفلح دست داشته است

رویدادها نیوز

مینه حبیب

ریاست عمومی امنیت ملی عبیدالله مسئول عمومی جنگهای داعش در ولایات شمال و شمال شرق را دریک عملیات ویژه دستگیر کرده است.

عبیدالله که زیر نام های مستعار عکرمه مدنی وخالد ارهایی در افغانستان فعالیت میگرد و از سال ۲۰۱۲ آلی ۲۰۱۴ در مرکز آموزشی عبدالله ابن خالد مربوط به شاخه حقانی در وزیرستان شمالی دروس نظامی و استخباراتی را فرا گرفته است

عبیدالله در جریان تحقیقات اش اعتراف کرده است که در چندین حمله تروریستی در افغانستان دست داشته ودراین اواخر پلان داشت تا بالای مسجد امام صادق در ولایت کندز حمله تروریستی را انجام بدهد که با دستگیری وی این پلان نقش بر آب گردید .