یک بانو سی ساله در والسوالی فرخار ولایت تخار کشته شد

1 ماه پیش / نظریات
یک بانو سی ساله در والسوالی فرخار ولایت تخار کشته شد

یک بانوی ۳۰ ساله درولسوالی فرخار ولایت تخار ازسوی افراد ناشناس کشته شد.

روویداد ها نیوز
مینه حبیب
خلیل اسیر سخنگوی پولیس ولایت تخار میگوید: فرحناز ۳۰ ساله بنت محمدذاکر باشنده ولسوالی فرخار شب گذشته ازسوی افراد ناشناس درقریه نوآباد فرخار بادستمال خفک شده به قتل رسیده که جسد موصوفه صبح امروز ازمربوطات نوآباد دریافت گردیده است.  .
خلیل اسیر سخنگوی پولیس ولایت تخار میگوید: فرحناز ۳۰ ساله بنت محمدذاکر باشنده ولسوالی فرخار شب گذشته ازسوی افراد ناشناس درقریه نوآباد فرخار بادستمال خفک شده به قتل رسیده که جسد موصوفه صبح امروز ازمربوطات نوآباد دریافت گردیده است.