بنیادرحمانی از تیم کرکت مس عینک لیک شپگیزه حمایت مالی می کند

1 ماه پیش / نظریات
بنیادرحمانی از تیم کرکت مس عینک لیک شپگیزه حمایت مالی می کند

 بنیاد رحمانی تیم کرکت زون مس عینک را در فصل هفتم لیگ شپگیزه حمایت مالی می کند

  کابل رویدادها نیوز

مینه حیب

 : تفاهمنامه حمایت مالی تیم کرکت مس عینک امروز میان مسوولان بنیاد رحمانی و تیم کرکت مس عینک در فصل هفتم لیگ شپگیزه در کابل امضا شد. به گفته مسوولان، با امضای این تفاهمنامه بنیاد رحمانی تیم کرکت مس عینک را حمایت و مصارف این تیم را می پردازد.

 محبوب استانگزی مسوول بخش  رسانه های تیم کرکت مس عینک ضمن قدردانی از بنیاد رحمانی گفت ما افتخاردارم که بنیاد رحمانی از تیم کرکت مس عینک حمایت مالی می کند وی گفت باز ی کرکت برلبان مردم خنده میاورد وی از تاجران کشور خواست تا همیشه دربخش کرت سرمایه گذاری نمایند.

کریکت یکی از محبوب‌ترین بازی‌ها در بین مردم کشورهای مختلف است و در سال‌های اخیر در افغانستان و ایران هم طرفداران زیادی پیدا کرده. اطلاعات تاریخی زیر به خبرنگران کمک می‌کند تا گزارش‌های جامع‌تری برای مخاطبان خود تهیه کنند.ده سال قبل کرکت در افغانستان یک ورزش خارجی به حساب می ‏آمد و مردم با آن آشنایی نداشتند، ولی امروز تیم ملی کرکت این کشور در قطار 11 تیم کرکت قوی جهان به شمار میرود